30 вересня 2015 р.

Зустріч із переселенцями

  30 вересня у читальному залі відбулася зустріч Голови Правління Благодійної організації "МБФ Ера Милосердя-14" Наталії Дудич з вимушеними переселенцями з приводу написання проекту в рамках програми та проекту ПРООН "Житло" за сприяння ЄС та ООН. 
  Провідний бібліотекар відділу  документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова презентувала присутнім проект ініціативної групи "Небайдужі бібліотекарі" "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації" та запросила взяти участь у заходах, запланованих для переселенців. Також запрошені дізналися про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка. 
  Всі учасники зустрічі отримали друге видання довідника для переселенців "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова" та запрошенння стати користувачами бібліотеки.Круглий стіл з заступниками голів районних державних адміністрацій

  СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА… ЯКА ВОНА? Роль і місце бібліотек у розвитку громад Чернігівщини. Спільні відповіді на такі прості, але водночас складні питання намагались знайти під час проведення круглого столу члени Президії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації та заступники голів районних державних адміністрацій з 11 районів області. Добрий знак, що зустріч відбулась саме 30 вересня – у Всеукраїнський день бібліотек, це дало нагоду ще раз привернути увагу представників органів місцевої влади до проблем бібліотечної справи. Бібліотеки за своїм культурним, просвітницьким, соціальним призначенням сьогодні виступають важливим чинником українського державотворення, сприяють гармонізації суспільних відносин, формують єдиний інформаційний простір, роблять діяльність влади відкритою для громади.
  Чернігівське обласне відділення УБА як місцевий осередок всеукраїнської громадської організації Української бібліотечної асоціації зосереджує свої зусилля на сприянні розвитку бібліотек на території Чернігівської області, активно виступає на захисті інтересів бібліотечної спільноти та прав користувачів на отримання сучасних бібліотечних послуг. Представники ЧОВ УБА обговорювали Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи", прийнятого Президією УБА 7 липня ц.р. як програмного документу, що висвітлює основні положення, напрями і принципи діяльності бібліотек України у сучасних суспільно-політичних та соціально-економічних умовах. Як зазначається у Маніфесті – під час кризи зростає цінність бібліотеки, що залишається єдиною загальнодоступною та безоплатною установою, де можна замовити необхідну літературу, скористатися інтернет-ресурсами, відвідати масові заходи. Бібліотечні працівники займаються організацією дозвілля читачів, краєзнавчо-пошуковою роботою, сприяють розвитку освіти та виховання молоді, надають правову підтримку незахищеним верствам населення, популяризують здоровий спосіб життя, організовують доступ громадян до офіційної інформації та адміністративних послуг, зберігають культурно-історичну спадщину українського народу.
  Проведення адміністративно-територіальної реформи змінить кордони об’єднаних територіальних громад районів нашої області, наявну мережу бібліотечних закладів. У таких умовах органи місцевого самоврядування влади відіграють ключову роль у культурному розвитку Чернігівського регіону, несучи відповідальність перед бібліотеками, вирішують, чи є у чернігівських бібліотек майбутнє в інтересах громади.
  Відкриваючи засідання голова Чернігівського ОВ УБА, директор ОУНБ ім. В.Г. Короленка Аліференко І.М. наголосила на важливості діалогу між владою та бібліотекарями, відходження від стереотипів при оцінці сучасної бібліотеки, запропонувала висловити свою точку зору про роботу та моделі бібліотек, ознайомила з пріоритетами діяльності бібліотек, які  покладено в основу Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року. За бібліотеками України закріплено право суб'єкта державної інформаційної політики та учасника формування національного інформаційного ресурсу і простору. Бібліотека – це єдина інституція, що надає безкоштовний та вільний доступ усім громадянам до інформації, знань і культурного надбання нації та світу і сприяє просвіті; консолідує українське суспільство; створює можливості  для підвищення базових стандартів життя.
  Ґрунтовний аналіз стану бібліотечної галузі області з використанням результатів проведеного загальнодержавного дослідження "Вивчення стану забезпечення сільського населення України публічними бібліотеками" був представлений завідуючою науково-методичного відділу ОУНБ ім. В. Г. Короленка Сльозкою О.А. Чернігівська область входить до п'ятірки регіонів України з найменшою кількістю населення та найменшою кількістю осіб, які проживають у сільській місцевості – 36%. Серед переліку загальних проблем – обмежене фінансування на утримання бібліотек, низький рівень поповнення бібліотечних фондів, неповна зайнятість працюючих, опалювання взимку бібліотечних закладів, відсутність комфортних умов для користувачів.
  Для обговорення були запропоновані наступні питання:
1. Ваше бачення основних завдань та функцій публічних бібліотек.
2. Основні проблеми функціонування бібліотек вашого району (міста) та можливі шляхи їх вирішення.
3. Роль і місце публічних бібліотек в умовах децентралізації, проведення адміністративно-територіальної реформи.
4. Роль бібліотеки в патріотичному вихованні підростаючого покоління.
5. Пропозиції до співпраці з обласними бібліотеками як методичними центрами та Чернігівським обласним відділенням УБА.

  У своїх виступах заступники голів райдержадміністрацій констатували про невтішні наслідки відсутності системного підходу до вирішення проблем в галузі культури за всі роки незалежності України, піднімали питання гострої нестачі літератури українських авторів, підкреслювали важливість краєзнавчої роботи саме сільської бібліотеки.
  Серед висловлених думок переважали розуміння необхідності збереження бібліотечного обслуговування на місцях за рахунок створення нової моделі сільської бібліотеки як інформаційного, правового, дозвіллєвого центру, центру відродження та збереження народної культури, поєднання цифрових технологій з традиційними бібліотечними ресурсами.
  Крім загальних проблемних питань звучав і позитивний досвід вирішення їх на місцях. З лютого ц.р. Куликівська центральна районна бібліотека запрацювала у новому приміщенні. За останні п'ятнадцять років бібліотека вже втретє змінювала своє місце розташування, до того ж протягом п'яти років заклад розміщувався у будівлі, що не опалювалася. Колектив бібліотеки та будівельники перетворили старе занедбане приміщення зруйнованої будівлі друкарні у сучасний комфортний заклад.
  Серйозною проблемою в суспільстві є відсутність рівних можливостей села і міста як в економічній, так і в соціальних сферах. Особливо це впливає на ті верстви населення, які потребують уваги – діти, молодь, особи з обмеженими фізичними можливостями. Саме на це постійно спрямована робота бібліотек області. Посилюється роль дитячих бібліотек, які стають центрами творчого розвитку дитини, не забуваючи про родини вимушених переселенців. Про патріотичне виховання як пріоритет у роботі з дітьми розповіла директор Чернігівської обласної бібліотеки для дітей Клюй Т.М.
  Реформа місцевого самоврядування передбачає створення умов для вирішення 90-95% всіх проблем громадян на рівні територіальної громади. П'ять громад Чернігівщини: Парафіївська (Ічнянський район), Кіптівська та Деснянська (Козелецький район), Вертіївська (Ніжинський район), Макіївська (Носівський район), які встигли пройти всю процедуру об'єднання, уже 25 жовтня обиратимуть голів та формуватимуть ради громади. Заступники голів райдержадміністрацій в рамках співпраці з ЧОВ УБА звернулися з пропозицією надання їм фахової методичної допомоги працівниками обласних бібліотек з урахуванням очікуваних змін у нормативно-правовому забезпеченні галузі. Обласні бібліотеки є методичними центрами для системи публічних бібліотек області, постійно вивчають і аналізують питання щодо організації бібліотечного обслуговування в нашому регіоні.
  Бібліотечні фахівці з надією чекають реалізацію пріоритетів Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України, а саме, удосконалення нормативно-правової бази; врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних; створення системи гарантованого бюджетного фінансування основних бібліотечних послуг; забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек через оновлену систему бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації; модернізацію матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек відповідно до європейських стандартів. Україні потрібні бібліотеки, які можуть і готові працювати для громади в інформаційному суспільстві.
  Президія Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації висловлює вдячність Чернігівському центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за організаційну підтримку проведення заходу,  всім учасникам круглого столу та сподівається на продовження конструктивного діалогу.24 вересня 2015 р.

Культурно-освітня поїздка бібліотекарів Чернігівщини до бібліотек м. Переяслав-Хмельницький

  Одним із важливих напрямків діяльності Чернігівського обласного відділення УБА є сприяння професійному розвитку членів ЧОВ УБА, удосконалення системи їх безперервної освіти, формування середовища професійного спілкування, налагодження міжрегіонального професійного партнерства. З метою обміну досвідом з колегами з інших областей у рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 24 вересня відбулася культурно-освітня поїздка бібліотекарів Чернігівщини до бібліотек м. Переяслав-Хмельницький Київської області.
  Програма візиту була складена з урахуванням професійних інтересів бібліотекарів публічних бібліотек і бібліотек навчальних закладів. Першим для чернігівської делегації стало знайомство з особливостями роботи Центральної районної бібліотеки м. Переяслав-Хмельницький.
  Наступною гостей радо зустрічав колектив бібліотеки Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Директор бібліотеки Шкира Ольга Іванівна провела екскурсію, детально розповівши про діяльність кожного підрозділу та особливості їх роботи. На всіх присутніх справила незабутнє враження саме ця бібліотека. Вона є прикладом просторової бібліотеки: прозорі стіни читальних залів, функціональні та компактні меблі, врахована кожна дрібниця для зручності користувачів бібліотеки. Бібліотечна архітектура сприяє естетичному та патріотичному вихованню, допомагає дослідженню краю. У бібліотеці постійно діють та змінюються різноманітні виставки (фотографій, витинанок, дитячих поробок, гобеленів, досягнень користувачів, викладачів та бібліотекарів). Кожна читальна зала присвячена певній особистості, яка пов'язана з Переяславським краєм: аудиторія імені В. Сухомлинського, Г. Сковороди, Шевченківська світлиця та ін. Особливу увагу привернула інформаційна зала "Чумацький шлях". У бібліотеці є умовні простори, присвячені І. Сікорському та Ю. Бойко-Блохіну, які містять крім відповідних документів, ще й особисті речі.
  У рамках візиту відбулось засідання Міжрегіонального круглого столу "Бібліотека і сучасні реалії: творчий підхід, нові форми діяльності". Керівники та провідні фахівці бібліотек Переяслава-Хмельницького та Чернігівщини обговорили питання впровадження новітніх бібліотечних технологій у роботу публічних та освітянських бібліотек, моделювання бібліотечного простору, формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, шляхи оптимізації краєзнавчої діяльності публічних та освітянських бібліотек, значення декоративно-прикладного мистецтва у виховному процесі користувачів.
  Завершилася поїздка відвідуванням музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Музей репрезентує українське село Середньої Наддніпрянщини ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.ст., сільські ремесла та промисли, вітряки та водяні млини. Родзинкою музею є показ розвитку ремесел та основних етапів еволюції народного житла і пов'язаної з ним матеріальної і духовної культури українців.


23 вересня 2015 р.

Робочий візит ініціативної групи "Небайдужі бібліотекарі"

  З робочим візитом представники ініціативної групи "Небайдужі бібліотекарі" завітали до Чернігівському міському центрі зайнятості, де зустрілися з начальником відділу активної підтримки безробітних Сидоренко Людмилою Михайлівною. До її уваги був представлений проект "Інформаційна допомога ВПО – запорука соціальної адаптації". Також ознайомили з послугами, що надаються бібліотекою та заходами, запланованими на найближчий час. Людмилу Михайлівну та її підопічних запросили до співпраці.
  Наступна зустріч в Єдиному Волонтерському Центрі була не менш інформативною та сприяла долученню до співробітництва.


22 вересня 2015 р.

Зустріч з Надією Едієвою

  Відбулася зустріч у Чернігівському громадському комітеті захисту прав людини представників ініціативної групи "Небайдужі бібліотекарі" з Надією Едієвою, юристом, Радником з питань внутрішньо переміщених осіб по Чернігівській області у рамках проекту "Посилення участі громадянського суспільства у роботі Міністерства соціальної політики України та процесі національного примирення". В ході розмови був представлений проект "Інформаційна допомога ВПО – запорука соціальної адаптації" та заходи, передбачені під час його реалізації. Також був презентований довідник для переселенців "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова". Приємним результатом зустрічі стало бажання Надії Едієвої взяти участь у засіданні круглого столу "Актуальні правові питання стосовно вимушених переселенців".


21 вересня 2015 р.

Налагодження зв'язків з партнерами

   Як продовження налагодження зв'язків з партнерами і співпраця у рамках проекту "Інформаційна допомога ВПО – запорука соціальної адаптації", відбулася телефонна розмова з Наталією Дудич, Головою Правління Благодійної організації "МБФ Ера Милосердя-14".  Попереду корисна і плідна робота.


20 вересня 2015 р.

Флешмоб "Браво, книго! Читаємо всі!" приурочений до Дня Чернігова

  20 вересня на Красній площі бібліотекарі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, обласної бібліотеки для дітей ім. М. Островського, міської бібліотеки ім. Коцюбинського та чернігівської районної бібліотеки, за підтримки Чернігівського обласного відділення УБА, здійснили сучасну і динамічну акцію – флешмоб "Браво, книго! Читаємо всі!" приурочений до Дня Чернігова. 
  У такий спосіб бібліотечна спільнота привертала увагу жителів і гостей міста до читання та книги, ознайомлювала з послугами та інноваціями сучасних бібліотек, пропагувала відкритість і доступність бібліотек серед населення та люб’язно запрошувала до єдиного безкоштовного центру інформації та культури – книгозбірні, щоб у комфортних умовах долучитися до спільної роботи і творчості.


14 вересня 2015 р.

Перше засідання ініціативної групи "Небайдужі бібліотекарі"

  14 вересня відбулося перше засідання ініціативної групи "Небайдужі бібліотекарі", яку очолює Олена Попович та за участі голови Чернігівського обласного відділення УБА Інни Аліференко, з приводу початку реалізації проекту "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації", який став можливий за підтримки Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації, завдяки перемозі в конкурсі малих грантів "Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні" в межах проекту "Українська регіональна платформа громадських ініціатив", що адмініструється ГО "МАРТ" за фінансової підтримки Європейського Союзу.
  Учасники обговорили шляхи реалізації проекту, детально був опрацьований та вивчений робочий план, відбулося розподілення функціональних обов’язків і відповідальності за результати між членами ініціативної групи, розпланований інформаційний супровід і моніторинг реалізації проекту. Попереду багато роботи та сподівань, що праця бібліотечної команди принесе відчутну користь та допомогу користувачам бібліотеки, вимушено переміщеним особам з тимчасово окупованих територій і районів проведення АТО та місцевій громаді.
   "Цей документ здійснений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цього документу є одноособовою відповідальністю ГО Чернігівського обласного відділення УБА і за жодних обставин не може вважатись як такий, що відображає позицію Європейського Союзу".

Інформація для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій

 У рамках проекту "Інформаційна допомога ВПО – запорука соціальної адаптації"

– Безкоштовні тренінги:
  • "Основи комп’ютерної грамотності" – з 7 жовтня по 18 листопада;
  • "Основи бізнесу. Як стати успішним підприємцем" – листопад.
– Безкоштовні правові індивідуальні та скайп консультації за участі спеціалістів Головного управління юстиції у Чернігівській області – 24 вересня, 8 жовтня, 22 жовтня, 12 листопада, 26 листопада, 10 грудня, 24 грудня.

– Засідання круглого столу "Актуальні правові питання стосовно вимушених переселенців" за участі спеціалістів Головного управління юстиції у Чернігівській області – 22 жовтня.

– Вебінар "Як оформити перепустку в зону АТО" – 15 жовтня.

Для учасників передбачені кава-паузи та роздаткові матеріали.

За додатковою інформацією та попереднім записом звертатися:
Телефони: (0462) 65-14-34, 676-197, 098 6034191, 0634685570, 0637582689.

  "Цей документ здійснений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цього документу є одноособовою відповідальністю ГО "Чернігівське обласне відділення УБА" і за жодних обставин не може вважатись як такий, що відображає позицію Європейського Союзу".

"Небайдужі бібліотекарі" знову у переможцях

  Нещодавно ініціативна група "Небайдужі бібліотекарі", яка вже другий рік успішно працює у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка, за підтримки Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації стала переможцем конкурсу малих грантів "Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні" в межах проекту "Українська регіональна платформа громадських ініціатив", що адмініструється ГО "МАРТ" за фінансової підтримки Європейського Союзу, зі своїм проектом "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації".
  13-14 вересня відбулися тренінг, підписання договорів і прес-конференція для дев’яти переможців конкурсу з Чернігівської та Полтавської областей. Під час цих заходів учасники розповіли про свої ідеї, що були втілені у проекти, шлях їх реалізації та користь, яку вони принесуть громаді. Надзвичайно цікавою та змістовною для присутніх виявилася презентація діяльності громадської організації "МАРТ". А знайомство та спілкування учасників між собою сприяло налагодженню партнерських зв’язків і обміну корисною інформацією для більш якісної реалізації представлених проектів.
  Метою проекту "Інформаційна допомога ВПО – запорука соціальної адаптації" є інформаційно-правова підтримка та координація допомоги внутрішньо переміщеним особам. Завдання, що ставиться перед проектом, – це допомога вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій адаптувати своє життя на Чернігівщині. Кваліфіковані тренери проведуть навчання для бібліотекарів районних бібліотек Чернігівської області особливостям роботи з вимушеними переселенцями, в результаті чого, бібліотекарі підвищать свою кваліфікацію і надаватимуть якісніші інформаційні послуги. Фахові спеціалісти надаватимуть вимушеним переселенцям та особам, які опинилися у тяжких життєвих умовах, безкоштовні правові індивідуальні та скайп консультації з метою захисту їхніх прав та для забезпечення отримання ними всіх належних соціальних державних гарантій. Буде проведено ряд тренінгів для внутрішньо переміщених осіб з основ комп’ютерної грамотності та основ електронного урядування, а також основ підприємницької діяльності. Це сприятиме вимушеним переселенцям у пошуку роботи чи відкритті власної справи. Вже давно налагоджена співпраця бібліотеки з фахівцями Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області, Чернігівського міського центру зайнятості, Чернігівського координаційного центру допомоги переселенцям, де відбуваються постійні зустрічі з вимушеними переселенцями та інформування про безкоштовні послуги бібліотеки, поширення довідника "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова", в якому зібрані соціально корисні джерела саме для внутрішньо переміщених осіб. В очікуваному результаті соціальна адаптація вимушених переселенців покращить взаєморозуміння між місцевими громадами та внутрішньо переміщеними особами.

   Фото ГО "МАРТ"

  Відеосюжет виготовлений та люб'язно наданий Чернігівською обласною державною телерадіокомпанією "Сівер центр" (http://chodtrk.com.ua)

3 вересня 2015 р.

Онлайн-зустріч по обговоренню проекту Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року

  Начальник відділу культурного розвитку, мистецтв, навчальних закладів та економічних питань Артюхова Л.Г., бібліотекарі Чернігівських обласних бібліотек Чернігівської міської ЦБС взяли участь у скайп-конференції експертної зустрічі у Кабінеті Міністрів України 3 вересня за участю заступника Міністра культури України Р.В. Карандєєва, начальника Управління Міністерства культури України Л.С. Нікіфоренко, начальника відділу бібліотек М.Г. Височанської, президента УБА І.О. Шевченко, віце-президента УБА В.С. Пашкової, виконавчого директора УБА Я.Є. Сошинської та ст. наук. співробітника Національної бібліотеки України ім. Вернадського О.В. Воскобойнікової.
  Метою онлайн-зустрічі було обговорення проекту Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року "Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України", який розробляється Міністерством культури України спільно з Українською бібліотечною асоціацією і винесений на громадське обговорення.
  В онлайновому обговоренні Стратегії взяли участь фахівці, представники влади та громадських організацій Дніпропетровська, Львова, Одеси, Полтави, Харкова, Чернігова. Під час зустрічі заст. міністра Р.В. Карандєєв наголосив, що у справі реформування бібліотечної галузі вже досягнуті позитивні результати. Насамперед, відновлено бюджетне фінансування для закупівлі книжок української мовою, які поповнили фонди бібліотек. Цього року таке фінансування склало 9 млн. гривень. При цьому бібліотеки, враховуючи потреби читачів, самостійно обирали, які саме книжки закуповуватимуться.
  Бібліотечна спільнота Чернігівщини схвально сприйняла проект Стратегії. Водночас під час обговорення директором Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка І.М. Аліференко були підняті ряд проблемних запитань щодо подальшої долі бібліотечної галузі під час реформ, які хвилюють бібліотекарів області.
  Більш детально стратегія розвитку бібліотечної справи обговорюватиметься бібліотекарями, науковцями та експертами на VІ Львівському бібліотечному форумі, який відбудеться 8-12 вересня в рамках 22-го Міжнародного книжкового "Форуму видавців у Львові".