Протоколи

від 27 березня 2014 р.
м. Чернігів

Для участі у проведенні конференції запрошувались:
  • члени Чернігівського обласного відділення УБА;
  • директори ЦБС та їх заступники по роботі з дітьми;
  • відповідальні працівники ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка;
  • працівники бібліотек інших систем і відомств.
Всього: 100 чоловік.
Зареєстровано: 80 чоловік.

Обрано:
голову конференції – Генералову Л.В., вченого секретаря ЧОУНБ м. В.Г. Короленка;
секретаря конференції – Райхіль К.М., бібліотекаря науково-методичного відділу ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка.

Порядок денний
звітно-виборної конференції

   1. Звіт про діяльність Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації за 2011-2013 р.р.
  2. Звіт про роботу ревізійної комісії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації за 2011-2013 р.р.
  3. Проведення огляд-конкурсів за підтримки Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації.
  4. Участь в конференціях, семінарах Української бібліотечної асоціації.
  5. Літня школа молодого бібліотекаря УБА, участь членів Чернігівського відділення УБА.
  6. Зимова школа молодого бібліотекаря УБА, участь членів Чернігівського відділення УБА.
  7. Участь та перемога публічних бібліотек Чернігівщини у Першому регіональному Ярмарку бібліотечних інновацій (м. Суми).
  8. Культурно-освітні екскурсії до бібліотек України (м. Шостка).
  9. Громадські обговорення в публічних бібліотеках Чернігівщини.
  10. ІІІ Ярмарок бібліотечних інновацій, участь бібліотекарів Чернігівщини.
  11. Святкування Всеукраїнського дня бібліотек.
  12. Вибори голови Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації.
  13. Вибори членів президії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації.
  14. Вибори ревізійної комісії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації.

Регламент роботи
звітно-виборної конференції

1. Звіти – до 20 хв.
2. Виступи – до 10 хв.
3. Обговорення – до 3 хв.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно

По першому питанню.

  Слухали: звітна доповідь голови президії ЧВО УБА Аліференко І.М. про основні напрями діяльності ЧВО УБА протягом 2011-2013 р.р.
  Чернігівське обласне  відділення УБА,  яке об’єднує понад 700 дійсних індивідуальних членів, виступило організатором святкування Всеукраїнського дня бібліотек для працівників бібліотек області,   громадських обговорень "Бібліотека. Інформація. Користувач.", проведення конкурсів "Краща  бібліотека року", "Кращий дитячий бібліотекар", фотоконкурсу  "Життя як книга", започаткувало традицію вітання бібліотек-ювілярів.
  Члени ГО постійно беруть активну участь у Всеукраїнському фокус-семінарі "Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта" у смт Славське, VI Форумі  молодих бібліотекарів "Книга. Молодь. Інтелект" у м. Луганську; Ярмарках бібліотечних інновацій у м. Києві; ІV Львівському бібліотечному форумі "Бібліотек@: Читай! Формат не має значення!"; Першому з п’яти регіональних ярмарків та конференції під загальною назвою "Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє" у м. Сумах, конкурсах програми "Лідерство для молодих бібліотекарів". Стала ініціатором проведення  спільної творчої лабораторії "Шукаємо формулу успіху" директорів ЦБС  спільно з Сумською ОУНБ ім. Н.К. Крупської на базі ЦМБ ім. Л. Толстого м. Шостки; Організовувалась культурно-освітня поїздка до бібліотек Вінничини; проводилась зустріч із членом президії асоціації австралійських бібліотекарів Джілл Халлам.
  Велась робота з реклами послуг ЧВО УБА, проводилась фандрайзингова діяльність.
  З об’єктивних причин не створена модельна бібліотека, не проведений конкурс "Кращий керівник року".

  Вирішили: план основних заходів виконаний. Діяльність  ЧВО УБА вважати задовільною. Під час планування проводити моніторинг потреб всіх членів відділення, активніше використовувати можливості УБА з метою навчання і підвищення кваліфікації.
(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По другому питанню.

  Слухали: звітну  доповідь голови ревізійної комісії ЧВО УБА Поліщук Л.М.
Кількість зареєстрованих членів у 2011 р. – 365, обсяг членських внесків – 7 480 грн; у 2012 р. – 845, обсяг членських внесків – 20 065 грн; у 2013р. – 714, обсяг членських внесків – 25 650 грн.
  За 2011-2013  надійшло – 53195 грн, видатки – 24 302 грн. 04 коп. Залишок  на 1 січня 2014 р. – 28892 грн. 96 коп.
  Видатки ЧОВ УБА були витрачені на акції "Я люблю свою бібліотеку", фотоконкурс "Життя як книга", проведення громадських обговорень "Бібліотека. Інформація. Користувач.", придбання членських квитків, участь в різних бібліотечних конференціях і семінарах, привітання бібліотек-ювілярів, екскурсійне обслуговування, рекламну продукцію.
  Надавалась технічна допомога програмою "Бібліоміст" на відвідування ярмарок у м. Київ (2012 р.) і у м. Суми (2013 р.), фінансова підтримка банку "Аваль", приватного підприємства "Пори року".

Вирішили: визнати роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По третьому питанню.

  Слухали: заступника голови президії ЧВО УБА Латамарчук М.О. з інформацією про проведення огляд-конкурсів.
  З метою підтримки заходів із вивчення і популяризації спадщини Великого Кобзаря Чернігівське обласне відділення УБА  оголошує конкурс на кращу роботу бібліотек по відзначенню 200-річного ювілею Тараса Григоровича Шевченка. В планах діяльності організувати обласний конкурс "Успішний керівник року", "Кращий сільський бібліотекар", конкурс на краще методичне видання бібліотеками Чернігівщини.

Вирішили: підтримати організацію конкурсів.

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По четвертому питанню.

  Слухали: про участь в конференціях, семінарах УБА заступника директора Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва Малишева В.В., завідувача ВАБП ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка Дубовик Л.М.

  Малишев В.В. ознайомив з висновками міжнародного семінару "Електронні книги і рідери у бібліотеці: досвід використання", який зібрав на обговорення представників з різних країн: Україна, Німеччина, Грузія, Казахстан, Білорусь, Росія. На 2020 р. передбачається, що 50% видач книг у публічних бібліотеках буде відбуватись у цифровій формі з можливим перетворенням бібліотек у медіатеки.
  Дубовик Л.М. підкреслила, що завдяки УБА, котра інтенсивно сприяє підвищенню кваліфікації, професійному розвитку, набуттю нових знань та вмінь, працівники бібліотеки отримали можливість відвідувати різноманітні семінари та тренінги. На тренінгу з питань оцифрування бібліотечних фондів, організованому Національною парламентською бібліотекою, наші працівники ознайомилися з технічними вимогами обробки книг. Ці знання потрібні для співпраці з інтегрованим ресурсом – електронною бібліотекою "Культура України". Матеріали тренінгу успішно застосовуються на практиці. Представники ОУНБ ім. В.Г. Короленка брали участь у Міжнародному семінарі "Сучасні технології оцифрування інформації та їх застосування в Україні", який відбувся в Гете-Інституті. Також нещодавно взяли участь у щорічній Конференції УБА "Бібліотек@ в електронному середовищі", що проходила в листопаді цього року. Для подальшого розвитку електронної бібліотеки найцікавіше було відвідати секційне засідання "Контент електронного читання, програмні та технічні засоби".

  Вирішили: надалі надавати підтримку для участі у конференціях, семінарах, інших заходах УБА.

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По п’ятому-шостому питанню.

  Слухали: про участь членів ЧОВ УБА в Літній школі молодого бібліотекаря завідувача НМВ ОУНБ ім. В.Г. Короленка Сльозку О.А. в Зимовій школі молодого бібліотекаря бібліотекаря Чернігівської МЦБС ім. М. Коцюбинського Кирієнка Є.Ю., бібліотекаря НМВ ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка Райхіль К.М.

  Вирішили: обласне відділення активно сприяє обміну досвідом i підвищенню професійного рівня шляхом підтримки участі у навчальних заходах,   стажуваннях по лінії УБА.

 (ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По сьомому, десятому питаннях.

  Слухали: про участь та перемогу публічних бібліотек Чернігівщини у Першому регіональному "Ярмарку бібліотечних інновацій" (м. Суми)  директора Чернігівської обласної бібліотеки ім. М. Островського Клюй Т.М., ІІІ Ярмарку бібліотечних інновацій (м. Київ) директора Ніжинської МЦБС Єкименко О.Є.

  Вирішили: визнати задовільною роботу з залученням публічних бібліотек області для участі у Ярмарках бібліотечних інновацій.

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По восьмому питанню.

  Слухали: про культурно-освітню екскурсію до бібліотек м. Вінниці та участь у творчій лабораторії "Шукаємо формулу успіху" директорів ЦБС організованою Сумською ОУНБ у м. Шостка директора Щорської ЦБС Мокросноп Н.П., яка наголосила на важливості таких заходів для координації, обміну та представлення кращого досвіду роботи бібліотек регіону, налагодження міжрегіонального професійного партнерства, підвищення рівня кваліфікації, вирішення  спільних проблем та перспектив розвитку бібліотечної справи України.

  Вирішили: визнати задовільною роботу з організації робочих поїздок та продовжити розвивати цей напрямок.

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По дев’ятому питанню.

  Слухали: про перебіг громадських обговорень в публічних бібліотеках Чернігівщини відповідно до Програми з адвокації УБА "Через бібліотеки – до знань" директора Чернігівської районної ЦБС  Пирковської В.А.
  У анкетуваннях, вуличних і онлайн-опитуваннях, міні-інтерв’ю, круглих столах та інших заходах, що пройшли в межах громадських обговорень, взяли участь біля 5 тис. мешканців області, з них 74,2% позитивно оцінили роботу бібліотек.
  Бібліотеки виконують важливі соціальні й комунікаційні функції, забезпечуючи конституційні права громадян на вільний доступ до інформації і знань, бібліотеки необхідні громаді і потребують постійної уваги та підтримки органів місцевого самоврядування, громадськості.

  Вирішили: постійно інформувати місцеву владу про діяльність та потреби бібліотек; активізувати адвокаційну діяльність із залученням представників місцевої влади та громади до розбудови бібліотек.

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По одинадцятому питанню.

  Слухали: про святкування Всеукраїнського дня бібліотек у форматі велобібліопробігу у Городнянському районі бібліографа Городнянської ЦБС Ільяс В.П.

  Вирішили: організувати  проведення Всеукраїнського дня бібліотек у 2014 році в обласному форматі (Фестиваль бібліотечних талантів).

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По дванадцятому питанню.

  Слухали: про вибори голови Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації.
  В ході обговорення була запропонована кандидатура на посаду голови Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації Аліференко І.М.

  Вирішили: обрати головою Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації директора ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка Аліференко І.М. 

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По тринадцятому питанню.

  Слухали: про вибори членів президії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації.
  В ході обговорення були запропоновані кандидатури на членів президії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації у складі:
1. Білоусько В.П., директор Козелецької ЦБС.
2. Генералова Л.В., вчений секретар ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка.
3. Кирієнко Є.Ю., бібліотекар Чернігівської МЦБС ім. М. Коцюбинського.
4. Кожевнікова Л.Ф., завідувач методичного відділу Чернігівської МЦБС ім. М. Коцюбинського.
5. Клюй Т.М., директор Чернігівської обласної бібліотеки для дітей ім. М. Островського.
6. Латамарчук М.О., директор Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва.
7. Макарова Г.Г., директор наукової бібліотеки ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.
8. Сльозка О.А., завідувач  НМВ ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка.

  Вирішили: обрати членів президії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації у складі:

1. Білоусько В.П., директор Козелецької ЦБС.
2. Генералова Л.В., вчений секретар ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка.
3. Кирієнко Є.Ю., бібліотекар Чернігівської МЦБС ім. М. Коцюбинського.
4. Клюй Т.М., директор Чернігівської обласної бібліотеки для дітей ім. М. Островського.
5. Латамарчук М.О., директор Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва.
6. Макарова Г.Г., директор наукової бібліотеки ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.
7. Сльозка О.А., завідувач НМВ ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка.

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

По чотирнадцятому питанню.

  Слухали: про вибори голови та складу ревізійної комісії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації.
  В ході обговорення була запропонована кандидатура на посаду голови ревізійної комісії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації Поліщук Л.М., кандидатури до складу ревізійної комісії Малишев В.В., Єкименко О.Є.

Вирішили: обрати головою ревізійної комісії Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації завідувача  відділу мистецтв ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка Поліщук Л.М., включити до складу ревізійної комісії заступника директора Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва Малишева В.В., директора Ніжинської МЦБС Єкименко О.Є.

(ГОЛОСУВАЛИ ЗА – одноголосно)

Голова Генералова Л.В.

Секретар Райхіль К.М.

Немає коментарів:

Дописати коментар