Плани

Затверджено Президією
ГО "Чернігівське обласне відділення
Української бібліотечної асоціації"
"20" грудня 2023 р.
 
 
План роботи
ГО "Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації" на 2024 рік
 
  Діяльність ГО "Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації" у 2024 р. буде здійснюватися відповідно до Положення Чернігівського ОВ УБА та Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2022-2025 роки, спираючись на наші цінності: інтелектуальну свободу, відкритість та прозорість, партнерство для розвитку, єдність та готовність до змін.
  Реалізація основних стратегічних напрямів ГО "Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації" протягом 2024 року передбачає виконання заходів цього плану.
 
 
*****
 
Затверджено на засіданні Президії
ГО "Чернігівського ОВ УБА"
"23" грудня 2020 р.

План роботи
ГО «Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації на 2021 рік

  У 2021 р. робота ГО «Чернігівське ОВ УБА» буде проводитись відповідно до Положення громадської організації «Чернігівського ОВ УБА» та Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2019-2021 роки.
  Президія ГО «Чернігівське ОВ УБА» ініціює низку заходів щодо виконання основних напрямів роботи УБА протягом 2021 року.


*****

  Затверджено на засіданні Президії
  ГО "Чернігівське ОВ УБА"
  "28" грудня 2016 р.

План роботи
  ГО "Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації" на 2017 рік

 
У 2017 р. робота ГО "Чернігівське ОВ УБА" буде проводитись відповідно до Положення Громадської організації "Чернігівського ОВ УБА" та Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2015-2018 роки. Для реалізації стратегічних напрямків роботи протягом 2017 року ГО "Чернігівське ОВ УБА" зосередить свої зусилля на виконанні наступних завдань:
– Сприяти розвитку бібліотек як осередків інтелекту, культури, безперервної освіти та національної пам'яті, підвищенню ролі бібліотек в українському соціумі, ліквідації інформаційної та електронної нерівності у суспільстві.
– Протистояти цензурі в наданні доступу до інформації, цензурі читання.
– Заохочувати дотримання бібліотечно-інформаційними працівниками етичних норм бібліотечної професії, закріплених у Кодексі етики бібліотекаря.
– Брати участь у здійсненні моніторингу дотримання національного законодавства щодо розвитку бібліотечно-інформаційної галузі та ініціювати вдосконалення законів і підзаконних актів відповідно до євроінтеграційних пріоритетів України.
– Привертати увагу до необхідності вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з особливими потребами.
– Удосконалювати безперервну професійну освіту працівників галузі.
– Розвивати партнерства, комплексно і системно формувати та просувати позитивний імідж бібліотек, роль і значення читання та освіти впродовж життя.
– Залучати на всі напрями своєї діяльності фінансування із різних джерел: внески членів УБА; гранти від міжнародних, національних та регіональних фондів і програм; фінансування від місцевих органів влади, спонсорів, меценатів та ін.
– Здійснювати інформування про свою діяльність, базуючись на принципах звітності, відкритості, доступності та прозорості.
– Активно залучати нових та підтримувати дійсних членів ЧОВ УБА.
– Розширювати номенклатуру та підвищувати якість послуг для членів Асоціації.
 
Президією ГО "Чернігівське ОВ УБА" ініціюється низка заходів щодо виконання основних напрямів роботи УБА протягом 2017 року.

👉  Завантажити повний текст плану

* * * * *
Затверджено на засіданні Президії
Чернігівського ОВ УБА
«25» грудня 2014 р.

План роботи
Чернігівського Обласного Відділення Української бібліотечної асоціації
на 2015 рік

  Діяльність Чернігівського ОВ УБА у 2015 р. буде здійснюватися відповідно до Положення Чернігівського ОВ УБА та Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2015-2018 роки. Для реалізації стратегічних напрямків роботи протягом 2015 року Чернігівське ОВ зосередить свої зусилля на виконанні наступних завдань:
 • Сприяти розвитку бібліотек як осередків інтелекту, культури, безперервної освіти та національної пам’яті, підвищенню ролі бібліотек в українському соціумі, ліквідації інформаційної та електронної нерівності у суспільстві. 
 • Протистояти цензурі в наданні доступу до інформації, цензурі читання. 
 • Заохочувати дотримання бібліотечно-інформаційними працівниками етичних норм бібліотечної професії, закріплених у Кодексі етики бібліотекаря.
 •  Брати участь у здійсненні моніторингу дотримання національного законодавства щодо розвитку бібліотечно-інформаційної галузі та ініціювати вдосконалення законів і підзаконних актів відповідно до євроінтеграційних пріоритетів України.
 •  Привертати увагу до необхідності вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з особливими потребами. 
 • Удосконалювати безперервну професійну освіту працівників галузі.
 • Розвивати партнерства, комплексно і системно формувати та просувати позитивний імідж бібліотек, роль і значення читання та освіти впродовж життя. 
 • Залучати на всі напрями своєї діяльності фінансування із різних джерел: внески членів УБА; гранти від міжнародних, національних та регіональних фондів і програм; фінансування від місцевих органів влади, спонсорів, меценатів та ін. 
 • Здійснювати інформування про свою діяльність, базуючись на принципах звітності, відкритості, доступності та прозорості. 
 • Активно залучати нових та підтримувати дійсних членів ЧОВ УБА. 
 • Розширювати номенклатуру та підвищувати якість послуг для членів Асоціації.
  Реалізація основних напрямів роботи УБА протягом 2015 року передбачає виконання низки заходів, які ініціюються Президією Чернігівського ОВ УБА.

п/п
Назва заходу
Термін проведення
Відповідальний
Джерело фінансування
СН 1: Суспільство знань та інтелектуальна свобода
1.
Взяти участь у створенні єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека – ХХІ"
Січень-Грудень
Аліференко І.М.
Клюй Т.М.
Латамарчук М.О.

2.
Готувати пропозиції по удосконаленню інформаційно-бібліотечної сфери регіону з метою внесення їх до відповідних обласних комплексно-цільових програм

Січень-Грудень
Голова відділення,
Члени президії

3.
Продовжувати реалізацію проектів у партнерстві з Програмою сприяння парламенту ІІ та Центру правової інформації
Січень-Грудень
Аліференко І.М
Генералова Л.В.

4.
Виступити співорганізаторами та взяти участь у:
 • проведенні конкурсу "Краща бібліотека року";
 • проведенні конкурсу "Краща книга року";
 • проведенні фотоконкурсу "Життя як книга";
 • обласний конкурс для молоді "Змусь читати мільйони": реклама улюбленої книги;
 • фотоконкурсу "Світ дитячого читання"

Січень-
Березень

Січень-
Травень
Січень-
Вересень
Квітень-вересень

Травень-вересень

Аліференко І.М Сльозка О.А.

Аліференко І.М

Члени президії

Латамарчук М.О.


Клюй Т.М.

5.
Провести веб-конференцію "Бібліотека – територія єдності"
Січень
Аліференко І.М.
Генералова Л.В.
Обласний бюджет
6.
Організувати обласний конкурс "Найкращий сільський бібліотекар"
Січень
Вересень
Голова відділення УБА
Члени президії

7.
Вести блог Чернігівського ОВ УБА
Вести рубрику "Вітаємо ювілярів"
Протягом року
Дубовик Л.М.
Латамарчук М.О.
Сльозка О.А.

СН 2: Трансформація бібліотечно-інформаційної сфери
8.
Організувати та провести громадську дискусію "Функціонування бібліотек в умовах децентралізації влади і реформування органів місцевого самоврядування: виклики, ризики, проблеми" за участю УБА, бібліотечних працівників, представників органів влади та місцевого самоврядування, громадськості
Квітень
Аліференко І.М
Клюй Т.М.
Латамарчук М.О.
Генералова Л.В.
Сльозка О.А.
Обласний бюджет
Власні кошти ЧОВ УБА
9.
День сільської бібліотеки в ОУНБ – екскурсія по бібліотеці та круглий стіл "Я пропоную свій досвід"
Серпень
Клюй Т.М.
Сльозка О.А.

СН 3: Розбудова безперервної освіти
10.
Виступити співорганізатором
Школи керівника "Сучасні підходи до організації діяльності публічних бібліотек"
Листопад
Голова відділення
Члени президії
Обласний бюджет, власні кошти ЧВ УБА
11.
Виступити співорганізаторами та учасниками проведення обласного
підсумкового семінару діяльності бібліотек області за 2014 рік "Публічна бібліотека: функції, завдання, роль та місце в житті громади". Підсумки обласного конкурсу "Краща бібліотека року", "Життя як книга"
Березень
Аліференко І.М.
Сльозка О.А.
Обласний бюджет
Власні кошти ЧОВ УБА
12.
Проводити тренінги і дистанційне навчання для працівників ЦБС "Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеці"
Протягом року
Сльозка О.А.
Обласний бюджет
Власні кошти ЧОВ УБА
13.
Забезпечити реалізацію програми УБА "Професіоналізм і партнерство", організувати професійні науково-освітні поїздки до бібліотек Переяслав-Хмельницький пед. Ун-т
Червень-Жовтень
Аліференко І.М.
Обласний бюджет
Власні кошти ЧОВ УБА
14.
Здійснити обмін досвідом сільських бібліотекарів на базі Оленівської (Борзнянського р-ну) та Наумівської (Корюківського р-ну) с-б/ф
Червень-Серпень
Сльозка О.А.
Обласний бюджет
Власні кошти ЧОВ УБА
СН 4: Адвокація
15.
Аналізувати інформацію з поточних проблемних питань діяльності галузі, організовувати зустрічі з представниками державної влади та управління, місцевого самоврядування
Січень-Грудень
Члени президії

16.
Готувати та надсилати адвокаційні листи з проблемних питань діяльності бібліотек регіону, брати участь у спільних адвокаційних заходах
Січень-Грудень
Клюй Т.М.
Генералова Л.В.

17.
Організувати проведення Форуму бібліотекарів до Всеукраїнського дня бібліотек (Фестиваль бібліотечних талантів)
Вересень
Президія УБА
Поліщук Л.М.
Обласний бюджет
Власні кошти ЧОВ УБА
18.
Розробити план PR-заходів УБА, забезпечити його виконання
Березень
Малишев В.В.
Обласний бюджет
Власні кошти ЧОВ УБА
19.
Продовжити роботу з організації привітання бібліотек-ювілярів
Січень-Грудень
Сльозка О.А.
Клюй Т.М.
Власні кошти ЧОВ УБА
20.
Надавати консультації із правової діяльності бібліотек.
Приймати активну участь у громадському обговоренні актуальних питань розвитку бібліотечної галузі
Протягом року

Члени президії

СН 5: Ефективний менеджмент Чернігівського ОВ УБА
21.
Залучати нових членів та підтримувати дійсних членів ЧОВ УБА
Січень-Грудень
Білоусько В.П.

22.
Здійснювати реєстрацію індивідуальних членів УБА, актуалізувати єдину базу даних членів УБА, організувати сплату добровільних пожертвувань та видачу членських квитків єдиного зразка
Січень-Грудень

Мальована А.М.

22.
Підготувати рекламний буклет про ЧВ УБА, провести його презентацію
Серпень
Латамарчук М.О.

23.
Розвивати партнерства та організовувати спільні заходи з громадськими організаціями, іншими регіональними відділеннями УБА
Січень-Грудень
Клюй Т.М.
Члени президії

25.
Підготувати та видати збірник матеріалів "Діяльність Чернігівського ОВ УБА за 2011-2015 р.р."
Грудень
Аліференко І.М.
Латамарчук М.О.


Немає коментарів:

Дописати коментар