Про нас

  Громадська організація "Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації" є неприбутковою організацією, що об'єднує на добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах), які професійно пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Поєднує свою діяльність та входить до складу Всеукраїнської громадської організації "Українська бібліотечна асоціація".
  Метою діяльності ГО "Чернігівське ОВ УБА" є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню права читачів і споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів ГО "Чернігівське ОВ УБА".
  Основними завданнями ГО "Чернігівське ОВ УБА" є:
  – сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;
  – сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як центру інформації та осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;
  – сприяння вдосконаленню законодавства з питань, що стосуються бібліотечної справи і доступу громадян до інформації;
  – сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування при вирішенні питань, що зачіпають права та законні інтереси членів ГО "Чернігівське ОВ УБА";
  – сприяння підвищенню престижу бібліотек;
  – інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення;
 – координація діяльності членів для досягнення мети та вирішення завдань ГО "Чернігівське ОВ УБА";
  – сприяння правовому та соціальному захисту інтересів членів ГО "Чернігівське ОВ УБА";
  – представництво членів ГО "Чернігівське ОВ УБА" у відносинах з підприємствами, установами, організаціями.
  Керівними органами ГО "Чернігівське ОВ УБА" є Конференція і Президія ГО "Чернігівське ОВ УБА".
  Голова організації – Юрій Соболь, директор Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.
  Склад президії:
1. Клюй Т. М., директорка Чернігівської обласної бібліотеки для дітей.
2. Примак В. М., заступниця директора з наукової та інноваційної діяльності Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.
3. Дубовик Л. М., заступниця директора з питань внутрішньобібліотечної роботи та автоматизації бібліотечних процесів Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.
4. Райхіль К. М., вчений секретар Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.
5. Мехеда К. М., завідувачка відділу мистецтв Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.
6. Невжинська О. Г., директорка Менської публічної бібліотеки.
7. Зубко Л. І., директорка Прилуцької МЦБ ім. Любові Забашти.
8. Іванько Г. В., директорка Бахмацької публічної бібліотеки.
Голова ревізійної комісії – Олена Попович, завідувачка відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.
Склад комісії: 
Юлія Байда, директорка Мринської публічної бібліотеки. 
Лариса Притиковська, завідувачка відділу зберігання бібліотечних фондів Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.