Про нас

  Громадська організація "Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації" є неприбутковою організацією, що об'єднує на добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах), які професійно пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Поєднує свою діяльність та входить до складу Всеукраїнської громадської організації "Українська бібліотечна асоціація".
  Метою діяльності ГО "Чернігівське ОВ УБА" є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню права читачів і споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів ГО "Чернігівське ОВ УБА".
  Основними завданнями ГО "Чернігівське ОВ УБА" є:
  – сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;
  – сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як центру інформації та осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;
  – сприяння вдосконаленню законодавства з питань, що стосуються бібліотечної справи і доступу громадян до інформації;
  – сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування при вирішенні питань, що зачіпають права та законні інтереси членів ГО "Чернігівське ОВ УБА";
  – сприяння підвищенню престижу бібліотек;
  – інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення;
 – координація діяльності членів для досягнення мети та вирішення завдань ГО "Чернігівське ОВ УБА";
  – сприяння правовому та соціальному захисту інтересів членів ГО "Чернігівське ОВ УБА";
  – представництво членів ГО "Чернігівське ОВ УБА" у відносинах з підприємствами, установами, організаціями.
  Керівними органами ГО "Чернігівське ОВ УБА" є Конференція і Президія ГО "Чернігівське ОВ УБА".
  Склад президії:
 Аліференко І.М., голова Президії ГО "Чернігівське ОВ УБА", директор Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка.
 Латамарчук М.О., заступник голови Президії ГО "Чернігівське ОВ УБА", директор Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва.
  Члени президії: 

Білоусько В.П., директор Козелецької ЦБС.
Клюй Т.М., директор Чернігівської обласної бібліотеки для дітей.
Макарова Г.Г., директор наукової бібліотеки ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.
Мальована А.М., заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка.
 
Дубовик Л.М., заступник директора з питань внутрішньобібліотечної роботи та автоматизації бібліотечних процесів Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка.  
Сльозка О.А., заступник директора по роботі з дітьми Чернігівської МЦБС ім. М. Коцюбинського.
Кульченко А.М., інженер Чернігівської МЦБС ім. М.Коцюбинського.