Конкурси

 Відеоанонс конкурсу "Кращий сільський бібліотекар"

 
"Затверджено"
Президією Чернігівського обласного відділення УБА
"26 лютого 2014 р."

ПОЛОЖЕННЯ

про щорічний обласний конкурс
"Кращий сільський бібліотекар року"

  Це Положення про конкурс (далі – Конкурс) на здобуття звання "Кращий сільський бібліотекар року" для членів Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації (далі Чернігівське ОВ УБА) – завідувачів бібліотек та бібліотекарів сільських бібліотек-філій публічних бібліотек області та керівників бібліотек різних систем і відомств визначає мету Конкурсу, умови його проведення, оцінювання учасників і визначення переможців.

1. Загальні положення
  1.1. Конкурс організовується та проводиться Чернігівським ОВ УБА щорічно замінити на До Всеукраїнського дня бібліотек, серед керівників бібліотек Чернігівської області, незалежно від відомчого підпорядкування, на засадах відкритості, прозорості та гласності, без будь-яких обмежень відповідно до цього Положення.
  1.2. Співорганізатором Конкурсу може бути будь-яка організація, що підтримує його мету і бере участь у фінансуванні, організації та проведенні Конкурсу.
  1.3. Конкурс проводиться на добровільних засадах.

2. Мета та завдання конкурсу
  2.1. Мета Конкурсу: виявлення і підтримка творчо працюючих сільських бібліотекарів публічних бібліотек області; популяризація здобутків бібліотечної праці.
  2.2. Основні завдання Конкурсу:
підвищення престижності бібліотечної професії; стимулювання творчої ініціативи сільських бібліотек-філій області; підвищення теоретичного та практичного рівня професійної майстерності бібліотекарів публічних бібліотек області; популяризація і поширення кращого бібліотечного досвіду.
  2.3. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється журі Конкурсу, склад якого затверджується щороку протоколом засідання Президії Чернігівського ОВ УБА. До журі Конкурсу включаються члени Президії Чернігівського ОВ УБА, представники органів місцевого самоврядування, інші провідні бібліотечні фахівці.
  2.4. За результатами Конкурсу, на умовах встановлених у цьому Положенні, визначаються переможці Конкурсу.

3. Оргкомітет Конкурсу
  3.1. Функції оргкомітету Конкурсу (далі – Оргкомітет) виконує Президія Чернігівського ОВ УБА.
  3.2. Оргкомітет доводить до відома керівників бібліотек інформацію про проведення Конкурсу.
  3.3. Розробляє і здійснює практичні заходи щодо проведення Конкурсу:
розробляє і надсилає до бібліотек і централізованих бібліотечних систем установчі і поточні документи з організації Конкурсу; надає роз’яснення і консультації; розміщує інформацію про Конкурс на блозі Чернігівського ОВ УБА; здійснює моніторинг перебігу Конкурсу; розглядає надані на Конкурс матеріали та передає на розгляд Журі.
  3.4. Розпоряджається коштами, виділеними на проведення Конкурсу.

4. Умови Конкурсу, 
основні вимоги та критерії оцінки діяльності бібліотекарів в ході конкурсу
  4.1. Учасниками обласного Конкурсу "Кращий сільський бібліотекар року" можуть бути лише члени Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації:
  - завідувачі бібліотек та бібліотекарі сільських бібліотек-філій публічних бібліотек незалежно від стажу роботи, освіти і віку.
  4.2. Учасник Конкурсу надсилає до Оргкомітету ділове портфоліо учасника:
презентація інноваційних процесів у роботі бібліотеки у форматі мультимедійної презентації, за допомогою програми Microsoft PowerPoint (15-20 слайдів); матеріали про проектну діяльність протягом звітного року та досягнуті результати; матеріали про професійну діяльність (статті у періодичних виданнях, виступи на конференціях, семінарах тощо); матеріали про участь бібліотеки у соціокультурному розвитку місцевої громади на основі взаємодії з органами місцевої влади (участь в управлінні органів місцевого самоврядування), закладами культури (участь у самодіяльному колективі), освіти, громадськими організаціями (участь у роботі громадської ради), засобами масової інформації (виступи на радіо та телебаченні); матеріали про участь бібліотеки учасника конкурсу в реалізації державних, регіональних, місцевих соціальних програм (інформація в ЗМІ про програми та роботу бібліотеки в їх реалізації), у всеукраїнських та обласних конкурсах; матеріали надсилаються в електронному та паперовому варіанті (пакет матеріалів формату А-4 обсяг, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, до 10 аркушів).
  4.3. Конкурс триває впродовж календарного року до 1 вересня. Підведення підсумків та оголошення результатів Конкурсу відбувається щороку під час урочистого святкування Всеукраїнського дня бібліотек.

5. Фінансове забезпечення конкурсу
  5.1. Фінансування Конкурсу здійснює Чернігівське відділення УБА
 5.2. Для забезпечення підготовки, проведення Конкурсу та нагородження переможців в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені законодавством України.

6. Визначення та відзначення переможця
  6.1. Переможець конкурсу "Кращий сільській бібліотекар року" визначається за результатами голосування Журі Конкурсу.
  6.2. Учасник, який визнаний переможцем конкурсу, отримує звання "Кращий сільський бібліотекар року", відзначається дипломом та творчим відрядженням до будь-якої бібліотеки України на вибір або за бажанням переможця цінним подарунком.

***   ***

"Затверджено"
Президією Чернігівського обласного відділення УБА

Протокол № 3 від 11 березня 2014 р.
  
ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс
на краще методичне видання публічних бібліотек Чернігівщини


1. Загальні засади
1.1. Мета конкурсу – сприяти розвитку методичної діяльності, що є важливою складовою роботи бібліотек; популяризації видавничої продукції бібліотек; стимулювати впровадження в бібліотечну практику кращих розробок методичної тематики; формувати позитивну громадську думку щодо діяльності бібліотек; інформувати бібліотечну спільноту про розробки, які мають інноваційний характер.
1.2. Засновниками конкурсу є :
 • Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації 
1.3. Базою проведення конкурсу є Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка.
1.4. Спонсором конкурсу є Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації.
1.4.1. Спонсорами конкурсу можуть бути організації й установи, що підтримують його цілі і завдання та беруть участь (фінансово або організаційно) у його проведенні.
1.5. Робочі органи конкурсу:
 • організаційний комітет;
 • журі.
2. Організація і проведення

2.1. Конкурс на краще методичне видання започатковано у 2014 р. Періодичність проведення конкурсу – один раз на рік.
2.2. Підбиття підсумків конкурсу здійснюється в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка під час підсумкового весняного обласного семінару директорів ЦБС та їх заступників по роботі з дітьми.
2.3. Для організації конкурсу формується організаційний комітет, який складається з представників президії ЧОВУБА, як засновник. Та відповідає за:
- терміни проведення конкурсу;
- фінансування конкурсу;
- створення журі з провідних фахівців публічних бібліотек.
2.4. Журі конкурсу відповідає за наукову оцінку та підбиття підсумків, приймає рішення про нагородження переможця та лауреатів конкурсу. Протоколи засідань журі є конфіденційною інформацією, оголошується лише протокол про остаточне рішення журі, яке не підлягає оскарженню. Склад і діяльність журі регламентується Положенням про журі конкурсу.
2.5. Роботи, подані на конкурс, нагороджуються за номінацією "Краще методичне видання";
2.6. Для нагородження переможця і лауреатів встановлюються дипломи, зміст і форма яких визначаються журі конкурсу і затверджуються оргкомітетом. Для нагородження переможця встановлюються розмір накладу видання, друк та розповсюдження.
2.7. У рамках конкурсу можуть встановлюватись інші додаткові нагороди, запропоновані членами журі, співорганізаторами конкурсу.
2.8. Оцінюються праці за такими характеристиками:
 • актуальність теми;
 • практичне значення, використання запропонованої розробки в будь-якій публічній бібліотеці;
 • професіоналізм;
 • новаторський характер;
 • стиль і мова викладення матеріалу;
 • художнє оформлення.
2.9. Нагородження переможців та лауреатів відбувається на урочистій церемонії за попереднім письмовим повідомленням учасників конкурсу про дату, час і місце.

3. Умови проведення конкурсу

3.1. У конкурсі можуть брати участь публічні бібліотеки всіх рівнів Чернігівської області. Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка як засновник конкурсу не бере в ньому участі й не презентує на ньому власні видання.
3.2. На конкурс подаються:
"Краще методичне видання":
 • методичні посібники теоретичного та практичного характеру,
 • методичні рекомендації, 
 • розробки окремих заходів,
 • бібліотечні проекти, 
 • матеріали на допомогу підвищенню фахового рівня бібліотекарів.
3.3. Претенденти на участь у конкурсі заповнюють заявку за зразком, що додається.
3.4. Термін подання видання – до 31 січня.
3.5. Видання надсилаються за адресою: Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка, з позначкою "на конкурс".
3.6. Усі видання, що надійшли на конкурс, реєструються у номінаційному листі "Краще методичне видання".
3.7. Примірники праць, що надійшли на Конкурс, залишаються у фонді ОУНБ ім. В.Г. Короленка.

4. Заключні положення

4.1. Положення про конкурс є офіційним документом. Оригінальний текст Положення зберігається в архіві матеріалів конкурсу.
4.2. Положення затверджується до початку конкурсу і не може бути змінене впродовж терміну конкурсу.
4.3. Положення про конкурс має бути розміщене на офіційному блозі Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації як засновника конкурсу.

***   ***

 
"Затверджено"
Президією Чернігівського обласного відділення УБА
"26 квітня 2012 р."

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний обласний конкурс
 
"Успішний керівник року"

  Це Положення про конкурс (далі - Конкурс) на здобуття звання "Успішний керівник року" для членів Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації (далі Чернігівське ОВ УБА) – директорів та їх заступників по роботі з дітьми публічних бібліотек області та керівників бібліотек різних систем і відомств визначає мету Конкурсу, умови його проведення, оцінювання учасників і визначення переможців.

  1. Загальні положення 
  1.1. Конкурс організовується та проводиться Чернігівським ОВ УБА щорічно до підсумкового семінару, серед керівників бібліотек Чернігівської області, незалежно від відомчого підпорядкування, на засадах відкритості, прозорості та гласності, без будь-яких обмежень відповідно до цього Положення.
  1.2 . Співорганізатором Конкурсу може бути будь-яка організація, що підтримує його мету і бере участь у фінансуванні, організації та проведенні Конкурсу.
  1.3. Конкурс проводиться на добровільних засадах.


  2. Мета та завдання конкурсу
  2.1. Мета Конкурсу:
- виявлення і підтримка творчо працюючих керівників бібліотек області;
- популяризація здобутків бібліотечної праці.
  2.2. Основні завдання Конкурсу:
- підвищення престижності бібліотечної професії;
- стимулювання творчої ініціативи керівників бібліотек області;
- підвищення теоретичного та практичного рівня професійної майстерності керівників бібліотек області;
- популяризація і поширення кращого бібліотечного досвіду.
  2.3. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється журі Конкурсу, склад якого затверджується щороку протоколом засідання Президії Чернігівського ОВ УБА. До журі Конкурсу включаються члени Президії Чернігівського ОВ УБА, представники органів місцевого самоврядування, інші провідні бібліотечні фахівці.
  2.5. За результатами Конкурсу, на умовах  встановлених у цьому Положенні, визначаються переможці Конкурсу.


  3. Оргкомітет Конкурсу
  3.1. Функції оргкомітету Конкурсу (далі - Оргкомітет) виконує Президія Чернігівського ОВ УБА.
  3.2. Оргкомітет доводить до відома керівників бібліотек інформацію про проведення Конкурсу.
  3.3. Розробляє і здійснює практичні заходи щодо проведення Конкурсу:
- розробляє і надсилає до бібліотек і централізованих бібліотечних систем установчі і поточні документи з організації Конкурсу;
- надає роз’яснення і консультації;
- розміщує інформацію про Конкурс на блозі Чернігівського ОВ УБА;
- здійснює моніторинг перебігу Конкурсу;
- розглядає надані на Конкурс матеріали та передає на розгляд Журі.
  3.4. Розпоряджається коштами, виділеними на проведення Конкурсу.


   4. Умови Конкурсу, основні вимоги та критерії оцінки діяльності керівників в ході конкурсу
  4.1.Учасниками обласного Конкурсу "Успішний керівник року" можуть бути лише члени Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації:
- директори та їх заступники по роботі з дітьми публічних бібліотек;
- керівники бібліотек різних систем і відомств,
незалежно від стажу роботи, освіти і віку.
  4.2.Учасник Конкурсу надсилає до Оргкомітету ділове портфоліо керівника:
- презентація інноваційних процесів у роботі бібліотеки у форматі мультимедійної презентації, за допомогою програми Microsoft PowerPoint (15-20 слайдів);
- матеріали про проектну діяльність протягом звітного року та досягнуті результати;
- матеріали про професійну діяльність (статті у періодичних виданнях, виступи на конференціях, семінарах тощо);
- матеріали про участь керівника бібліотеки у соціокультурному розвитку місцевої громади на основі взаємодії з органами місцевої влади (участь в управлінні органів місцевого самоврядування), закладами культури (участь у самодіяльному колективі), освіти, громадськими організаціями (участь у роботі громадської ради), засобами масової інформації (виступи на радіо та телебаченні);
- матеріали про участь керівника бібліотеки в реалізації державних, регіональних, місцевих соціальних програм (інформація в ЗМІ про програми та роботу бібліотеки в їх реалізації), у всеукраїнських та обласних конкурсах;
- матеріали надсилаються в електронному та паперовому варіанті (пакет матеріалів формату А-4 обсяг, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, до 10 аркушів).
  4.3.Конкурс триває впродовж календарного року. Матеріали подаються не пізніше  1 лютого наступного року. Підведення підсумків та оголошення результатів Конкурсу відбувається щороку на підсумковому семінарі директорів та їх заступників по роботі з дітьми.  5. Фінансове забезпечення конкурсу
  5.1. Фінансування Конкурсу здійснює Чернігівське відділення УБА
  5.2. Для забезпечення підготовки, проведення Конкурсу та нагородження переможців в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені законодавством України.

  6. Визначення та відзначення переможця
  6.1. Переможець конкурсу «Успішний керівник року» визначається за результатами голосування Журі Конкурсу.
  6.2.Учасник , який визнаний переможцем конкурсу, отримує звання «Успішний керівник року», відзначається дипломом та творчим відрядженням до будь-якої бібліотеки України на вибір.

***   ***

ФОТОКОНКУРС
"Життя як книга"

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка та Чернігівське обласне відділення повідомляє членів УБА, користувачів бібліотеки, всіх шанувальників книги про старт фотоконкурсу "Життя як книга".

    Організатори та партнери конкурсу:

  - Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської облдержадміністрації
  - Обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
  - Чернігівське обласне відділення УБА
  - Обласна організація Національної спілки фотохудожників України
  - Цифровий центр "Фуджі"
  - Дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль"

  Мета конкурсу: привернути увагу до книги, до читання, підняти престиж бібліотеки.

  Номінації конкурсу:

- читаюча людина (в побуті, в навчанні, на природі, в незвичних ситуаціях);
- діти і книги (читання з пелюшок);
- гумористичні фото.
До конкурсу приймаються фото в  цифровому форматі *.jpg, *.tif, розміром 25х38 см, 300 dpi
Обов’язково вказати прізвище, ім’я, по-батькові автора знімку, телефон (щоб оповістити авторів робіт, котрі пройшли до експозиції) та повну адресу. Також чекаємо на цікаві коментарі та назви фотографій.
  Надсилайте фотографії за адресою: korolenkolib@ukr.net (Тема листа: "Конкурс", в листі: категорія та назва роботи/робіт, а самі фотографії надсилайте у файлі, прикріпленому до  листа).
  Фото будуть розміщені на сайті бібліотеки у розділі "Мистецький вернісаж".
  Учасники фотоконкурсу, надсилаючи роботи, передають право на розміщення світлин у приміщенні ОУНБ ім. В.Г. Короленка, інших бібліотек області, на WEB-сайті Бібліотеки.
  Участь у конкурсі безкоштовна. Підбиття підсумків – 20 вересня 2012 р.
Кращі роботи будуть відібрані для фотовиставки до Дня Бібліотек.
  27 вересня о 13.00 відбудеться презентація виставки, нагородження переможців та лауреатів конкурсу дипломами та подарунками.
  Фотографії, що не відповідають умовам конкурсу, не будуть приймати участь у відборі робіт до експозиції!

Запрошуємо до участі у фотоконкурсі!

КОНТАКТИ

Валерій Миколайович 0672709027
Лариса Миколаївна 0504652668